Младежко обучение, насърчаващо женското предприемачество

Насърчаването на женското предприемачество е важно за целта на ЕС, както за засилване на равенството между половете, така и за икономически растеж чрез създаване на нови възможности.

Място: Банско

период на провеждане  Период на провеждане: 1-9 ноември

Организатор: Provision International (Youth NGO)

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на проекта:

 • Да обсъдим връзките между основните компетенции на предприемачеството и пола.  
 • Да се ​​идентифицират проблемите между половете, засягащи жените в бизнеса.
 • Да разберем потенциалните бариери и други основни пречки пред женското предприемачество.
 • Да проучи различни части от бизнес плана и така да помогне на младежките работници да придобият важни умения и знания за това как да създадат и развият успешен бизнес.  
 • Да се ​​даде на младежките работници информация за инструментите за подкрепа на ЕС и програмите на ЕС за насърчаване на женското предприемачество
 • Да се ​​насърчи създаването на центрове за насърчаване, мрежи за подкрепа и общности от връстници, които подпомагат растежа и развитието на фирми, ръководени от жени.

 Докато различията между мъжете и жените в нивата на заетост и заплати се стесняват, все още са очевидни разликите в предприемаческата кариера. Всъщност, въпреки че в Европа има повече жени, отколкото мъже, жените предприемачи представляват само една трета от самонаетите в ЕС.

 Профил на участниците и изисквания:

 • Млади работници и лидери (над 18 години), запалени по темата за предприемачеството и

 • Демонстрация на социална чувствителност (социално активни младежки работници / доброволци с роля в местните общности и заинтересовани от темата).

 • Силно ангажирани в дейности, свързани с предприемачество и желаещи да го популяризират сред младите хора в тяхната местна общност.

 • Младежки лидери / работници, които желаят да изградят капацитет в своята НПО и да придобият нови умения, както и да се активират, за да насърчат други хора от тяхната общност да станат отговорни за положителните промени и да бъдат част от трансформацията, и които желаят да развиват международно партньорство с останалите участници.

 • Опитен или заинтересован да работи с програма Еразъм +.

 • добро ниво на английски език

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2020 г.

За контакт: provisioninternational.office@gmail.com

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.