Национална среща “Младежка работа от А до Я” в Перник, 4-8 ноември 2020 г.

Между 4 и 8 ноември 2020 отново предстои да се проведе най-голямото младежко събитие в България – Националната младежка среща, като тази година фокусът ще бъде насочен към младежката работа.

място на провеждане Място: Перник (община)

период на провеждане  Период на провеждане: 4-8 ноември 2020 г.

Организатор: Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ и Национален младежки форум

Относно събитието:

През годините събитието доби популярност и като “Дебатът”, обособявайки се като механизъм за гражданско участие, който събира и консолидира мнението на младите хора, експерти и вземащите решения по теми, които пряко касаят самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.

 Профил на участниците:

  • активни млади хора (16-30г.);
  • представители на младежки организации;
  • младежки работници;
  • представители на институции, отговорни за младежките политики и/или младите хора;
  • експерти в младежката работа и младежките политики.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2020 г.

 За контакт: yspdb2001@gmail.com

 Източник: Национална среща “Младежка работа от А до Я”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.