Обучение “Forum of Changes #2“ в Берлин, Германия, 23 ноември – 3 декември 2020г.

Чрез обучението участниците ще развият своите компетенции в областта на разрешаване на конфликти и насърчаване на правата на човека чрез театрална методология.

място на провеждане Място: Берлин, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 23 ноември – 3 декември 2020г.

Посрещаща организация: Youth Come on (Youth NGO)

Цели на проекта:

 • Поощряване на ролята на младите хора като позитивни активисти в процеса на изграждане на антидискриминационни нагласи.
 • Укрепване на ролята на младите хора и организации при идентифицирането и неутрализирането на нарушенията на правата на човека.
 • Развиване на компетенциите на младежките работници и младежките лидери в контекста на разрешаването на конфликти и намаляването на радикализма чрез методологията на театъра.
 • Развиване на уменията на обучителите сред участниците, свързани с трансформацията на конфликти чрез методология на театъра.
 • Насърчаване на многообразието, междукултурния и междурелигиозен диалог, социално включване, европейски ценности, толерантност, солидарност.
 • Насърчаване на сътрудничеството между партньорите и участниците в областта на младежката работа.

Профил на участниците:

 • комуникативно ниво на английски език
 • възраст минимум 20 години
 • активни младежки работници, лидери, възпитатели, работещи с младежи
 • мотивация да се опита NFE методология
 • мотивация за активно участие във всички семинари по време на дейността
 • желаещи да популяризират проекта през всички фази чрез социални медии
 • желаещи да подобрят качеството на своите дейности в работата с младежите
 • желаещи да подготвят необходимите материали за младежката работа в своята общност преди проекта и последващите дейности

Дейности:

Те ще се базират на неформална методология, особено театрална методология и учене чрез опит. Участниците ще научат за правата на човека и неговата роля в дейностите по изграждане на мира, ще направят анализ на конфликтите, дискусия за младежките конфликти и корените им в междукултурната среда.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да натиснете бутона “Apply now!”.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 ноември 2020 г.

Дата на селекция: 9 ноември 2020 г.

За контакт: Filip

E-Mail: dprojectyouthcomeon@gmail.com

Phone: +48503074049

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.