Обучение “PLAY- Plan for Active Youth” онлайн, 24-27 ноември 2020г.

Обучение, фокусирано върху увеличаване на въздействието на младежкото участие в местните общности чрез споделяне на методи и добри практики.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 24-27 ноември 2020г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Португалия

Цели на мобилността:

  • да проучи концепцията за младежко участие и овластяване и ролята, която тя има в местните общности
  • да оборудва младежки работници и лидери с инструменти, необходими за подкрепа на младежкото участие сред младите хора
  • да се обмислят собствените пътища на участие на младежките работници
  • да се обменят добри практики за младежко участие, овластяване и обучение и да се разработят нови идеи за местна младежка работа
  • да се поощрят участниците да работят заедно в други ключови действия на програмата E+ Youth in Action 

Дейности:

Проучвайки три основни компонента на младежката работа: активно участие, овластяване и признаване на ученето с различни формални и неформални методи, курсът ще приближи участниците към различни реалности на младежката работа. PLAY ще бъде пространство за обмен на нови методи в областта на младежката работа и за създаване на иновационни дейности за младите хора чрез изучаване на проблемите и нуждите на младежите в нашето общество.

Профил на участниците:

  • младежки работници, тренери, работещи с младежи, младежки лидери и ръководители на проекти
  • владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите тук.

Няма никакви разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълните апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 8 ноември 2020 г.

Дата на селекция: 13 ноември 2020 г.

Всички избрани участници също ще бъдат поканени на сесия за посрещане на 24 ноември – деня преди началото на дейността – за да се запознаят с основните инструменти, които ще бъдат използвани по време на курса, да споделят нужди и очаквания, да имат първи контакт помежду си и екипа и за разрешаване на технически проблеми.

За контакт: Carla Marques

E-Mail: carla.marques@juventude.pt

Phone: +253 204260

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.