Онлайн обучение за жени – DigiComs

В обучението DigiComs ще се включат до 40 участнички, които ще получат уникалната възможност да преминат иновативната програма за дигитални комуникатори.

Това включва придобиването на необходимите компетенции и срещата с потенциални ползватели на услугите им в лицето на екипите на гражданските организации.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Старт на обучението:  10 декември 2020 г.

Организатор: Фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

Цели на обучението:

Предоставяне на практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности.

 • Развиване на базови информационни, медийни и дигитални компетентности и инструменти за осъществяване на ефективна социална комуникация в онлайн среда;

 • Предоставяне на възможност за интеракция с професионалисти от различни области, подкрепа чрез менторство и консултиране в процеса на практическо прилагане на новите знания;

 • Подпомагане създаването на професионално портфолио, демонстриращо уменията на обучените дигитални комуникатори;

 • Предоставяне на пространство за нетуъркинг между обучените комуникатори и представители на гражданските организации с цел дълготрайно сътрудничество.

Профил на участниците:

Момичета и млади жени (18-35 г.), които:

 • са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи са близки със заболяване или увреждане и др.);

 • търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа;

 • са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време.

Участието в програмата е полезно, защото:

 • Дизайнът на мултидисциплинарната програма се базира на принципите на добрата журналистическа практика, ПР подходи, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и т.н., насочен е към разширяване на хоризонта относно комуникирането от позицията на гражданските организации;
 • Обучението е логически структурирано, практически ориентирано, с активна интеракция между участници, обучители и експерти;
 • Онлайн формата прави обучението достъпно и удобно за участие, а обратната връзка, задачите, тестовете и допълнителните ресурси ще подпомогнат участниците реално да прилагат знанията в практика;
 • На финала, те ще са натрупали портфолио, което би могло да им отвори път към професионална реализация в гражданския сектор.

Ролята на дигиталния комуникатор:

В една организация е да изгражда и поддържа дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата, да насища информационния поток със съдържание, подпомагащо прокарването на послания, отстояването на каузи и граждански инициативи. Той изгражда „медийния скелет“ на организацията, оформя плътта и визията, поддържа „кръвообращението“ през социалните мрежи и генерираните общности, за да е видима дейността, ясни посланията, устойчиви резултатите и силно демократичното общество.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

Такса за участие: няма

За да кандидатствате, изпратете имейл на viacivicbg@gmail.com или използвайте апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2020 г.

 За контакт: viacivicbg@gmail.com или тел: 0877928626

Източник: ngo.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.