Обучителен курс “Изкуство за дискусия и приобщаване”, 8-18 януари, 2021, Плевен

„Изкуството за дискусия и приобщаване“ е проект, който има за цел да даде възможност на младите хора
от различни уязвими групи, за да изразят своите нужди и чувства и да споделят техните истории с местните общности.

място на провеждане Място: Плевен

период на провеждане  Период на провеждане: 8-18 януари

Организатор: Association Rasmah

Дейности и цели на обучението:

✍ Групова динамика и групов коучинг, тоест разказване на истории като метод за социално включване
✍. Информираност за езика на тялото
✍. Improv Theatre като метод за емоционално изразяване и комуникация
✍. Използване на инструменти от областта на социалното предприемачество за създаване на
културен продукт и методи за представянето му пред местната общност
✍. Научаване за различните култури и начини на живот

Изисквания към кандидатите:

  • да са младежки работници
  • да са от България, Гърция, Италия, Румъния, Испания, Турция

Обучението се състои от три фази:

🔲 1-ва фаза:
◾ Курс за обучение
◾ 08 – 18 януари 2021 г.
◾ Плевен, България

🔲 2-ра фаза:
◾ Местно действие
◾ януари – май 2021 г.
◾ Вашата държава

🔲 3-та фаза:
Финална среща
◾ 04 – 08 юни 2021 г.
◾ София, България

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 20 евро

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: Joanna.Nikolova@razmah.eu или artforinclusion.rasmah@gmail.com

 Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.