Онлайн обучение „Човешките права и участие на младите хора в Евро-арабския диалог“, 2 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн обучението цели да обогати знанията на млади лидери за човешките права и да подобри приобщеността и предоставянето на права на младите хора.

място на провеждане  Място: онлайн платформа Moodle

период на провеждане  Период на провеждане: 2 ноември до 15 декември 2020 г. (около 4 часа/седмица + 3 конференции/3-4 часа всяка)

Организатор: Съвет на Европа и Лига на арабските държави

Цели на обучението:

  • Разширяване разбиранията на основни концепции за човешките права и даването на права на младите в контекста на Евро-арабското сътрудничество;
  • Обсъждане реалността, предизвикателствата и възможностите за прилагането на човешките права в Съвета на Европа и Лигата на арабските държави;
  • Обмен на идеи за подобряване на участието на млади хора на местно и национално ниво;
  • Подкрепа и обмен на опит на младите лидери, които имат интерес относно Евро-арабското сътрудничество.

  Профил на участниците: млади лидери, ангажирани с дейности с млади хора в сферата на образованието, работата и  политиката на младите или участието им в обществения живот

  Курсът ще се проведе през онлайн платформата Moodle за обмяна и колабориране на онлайн обучението. Също така включва уебинари чрез видео-конференции, за да има възможност за коментари и дискусии с експерти.

  Повече информация, както и програмата на обучението, може да намерите в инфо пакета.

  Такса за участие: не е спомената

 За да кандидатствате, регистрирайте се и попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2020 г.

За контакт: eyc.programme@coe.int

 Източник: Съвет на Европа

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.