Стани член на Sofia Hub в Global Shapers Community

Global Shapers Sofia е част от глобалната мрежа Global Shapers, инициатива на Световния икономически форум.

място на провеждане Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане:

Организатор: Global Shapers Sofia

Sofia Hub е част от глобалната мрежа Global Shapers, инициатива на Световния икономически форум. Това е световна мрежа от над 400 градски центъра, разработени и водени от млади хора, които искат да надграждат своите постижения и предприемачески стремеж, за да дадат положителен принос за своите общности. Тя е независима, неутрална, неполитическа и нестопанска. Понастоящем оформящите се произвеждат от различни сектори, в това число бизнес, човешки права, медии, наука, образование.

Дейности на доброволеца:

Shapers oбщността оказва въздействие като катализира и усъвършенства индивидуално и колективно свежи идеи и иновативни решения на най-належащите предизвикателства в заобикалящата ги среда. Shapers измислят и се включват в различни проекти, свързани с три конкретни зони на предизвикателства, идентифицирани от местния център и от екипа на Global Shapers със седалище в Женева. Трите сфери включват климат и устойчивост, образование и работоспособност и социална приемственост.

 Изисквания към кандидатите:

  • на възраст между 18-26 години
  • учащи или работещи
  • българи И чужденци, владеещи български и английски език
  • млади хора, които искат да работят за постигането на промяна

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2020 г.

За контакт: sofiashapers@gmail.com

Източник: Global Shapers Sofia

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор.