Стажант „Политически науки“ и Стажант „Публична дипломация“, София

Посолството на Великобритания в България търси двама стажанти – “Политически науки” и „Публична дипломация“.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност: 9 месеца от 16 ноември 2020 г.

Организацията предлага работа на пълен работен ден, 36 часа на седмица.

Работодател: Британско посолство София

Описание на работата (роля и отговорности)

Раздел от политиката (Стаж „Политически науки“):

 • Бъдещи отношения/Икономика – проучвания на фона на документи, които ще спомогнат за развитието на бъдещите взаимнотношения между България и Великобритания след излизането на Великобритания от ЕС; следене и изготвяне на доклади за релевантно развитие в българската икономика – 50%
 • Вътрешна политика – проучвания на фона на документи, с цел спомагане на екипа разбирането на България и нейната политика; участие в срещи и конференции със заинтересовани страни в България – 20%
 • Проекти – секретар на Програмата на управителния съвет на посолството; следене на целите и финансирането на проектите; докладване до Лондон – 10%
 • Миграция – анализи и доклади относно ситуацията с миграцията – 10%
 • Съдействие на политическия екип – работа с конкретни извънредни въпроси от страна на екипа (пр. организиране на срещи и посещения, превод на статии във вестници, мини-проучвания) – 5%
 • Съдействие на членовете на посолството – представляване на политическия екип пред посолството, включително на срещи – 5%

Екип за кампании и просперитет (Стаж „Публична дипломация“):

 • Съдействие на пресслужбите на посолството за поддържка на работата на посолството в медиите и онлайн пространството – 30%
 • Работа при кампании за публична дипломация – 30%
 • Писане и качване на постове в социалните медии на посолството – 15%
 • Съдействие при организиране на събития и осъществане на връзки с търговски партньори, правителството и граждански общества – 15%
 • Съдействие при други дейности и кампании, организирани от посолството – 10%

Изисквания към кандидатите:

 • Свободно владеене на писмен и говорим английски и български език
 • Студенти, последна година на обучение или наскоро завършили
 • Опит с Microsoft Office, включително Excel
 • Добри комуникационни и организационни качества
 • Ентусиазирани, енергични и креативни хора, които могат да работят в екип
 • Интерес и познания за българската политика
 • Добри аналитични и изследователски умения
 • Умения за самостоятелна работа
 • Само за стажанта „Публична дипломация“ – използване на социални мрежи (Facebook, Twitter) и/или опит с поддържане на блог/сайт. Препоръчителни квалификации – основни дизайнерски умения (работа с Photoshop или подобни); опит в работата с медии (в България)

Изисквания за паспорт/виза: кандидатите трябва да имат право да живеят и работят в България и да са в готовност да докажат това през целия период на договора. Допълнителни изисквания може да се появяват след 31 декември, 2020.

Миналото на избраните кандидати ще бъде проверено, за да може да му бъде даден достъп до класифицирана информация.

Допълнителна информация:

Само изцяло попълнени и изпратени навреме апликационни форми ще бъдат разглеждани.

Министерството на външните работи и въпроси на Британската общност не покрива финансови разходи по интервюто (включително проверката по сигурността) и не поема финансови рискове, включително разходи при отказ или отлагане. Посолството няма да поеме разходите, свързани с преместване, ако позицията бъде предложена на кандидата.

Допълнителна информация (свързана с Ковид-19):

Възможно е да има забавяне в процеса на наемане на стажанти. Интервютата ще се провеждат дистанционно, ако обстановката в страната изисква това. Датата за започване на стажа може да бъде отложена спрямо обстоятелствата и ще бъде съгласувана с одобрения кандидат.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: стартова заплата – 610 лв. + 50 лв. (транспорт) / месец

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:  22 октомври 2020 г., 23:55 ч.

За контакт: използвайте посочените данни тук.

Източник: Британското посолство София

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.