Стипендии за обучение на ученици във Великобритания и САЩ 2021-2022

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие в програмата “Стипендии за обучение на ученици във Великобритания и САЩ” за учебната 2021/2022 година.

Финалистите получават стипендии от чуждестранните партньорски организации ASSIST, САЩ  и HMC, Великобритания за 1-годишно обучение в едно от техните училища.

Организация, предлагаща стипендията: Българската асоциация по четене в партньорство с ASSIST и HMC

Изисквания към кандидатите:

 • да са в момента ученици в 10 клас;
 • да имат успех от предходната учебна година (9 клас) отличен или много добър;
 • да имат занимания и интереси към извънкласни дейности (напр. изкуство, спорт, младежки и/или доброволчески дейности).
 • да имат принос към училищния живот и общност, споделяйки своя .

Допълнително изискване само за програма HMC, Великобритания:

– Кандидатите за програмата трябва да са също на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца към началото на учебната година във Великобритания, т.е. 1 септември 2021!

Нужни документи:

 1. апликационна форма;
 2. препоръка от класен ръководител;
 3. препоръка от учител по английски език;
 4. препоръка от учител по математика;
 5. удостоверение за успех от 9 клас;
 6. посочените от НМС документи: 1/НМСР добавката към формуляра за кандидатстване, 2/ финансовата информация за приходите на родителите;
 7. бележка за платена такса за участие в конкурса

Повече информация и нужните документи за кандидатстване може да намерите тук.

  Такса за регистрация: 39.00лв

 1. Учениците могат да кандидатстват за пълна или частична стипендия, за ASSIST и/или HMC и за Дейвис.
 2. Учениците с пълна стипендия НЕ плащат такса обучение (ASSIST и Davis – до $ 72,000 ; НМС – до £30,000);
 3. Учениците, които живеят на пансион, имат осигурена и храна в училищата. Тези, които живеят при семейства, се хранят у дома.
 4. Семействата на финалистите с пълна стипендия заплащат следните разходи:
 • За ASSIST – $6,250 щ.д. – таксата за програмата.
 • За Davis Scholarship – след избора им за финалисти кандидатите попълват и формуляр на училището за финансова помощ, с която кандидатстват за стипендия. На базата на тази информация, отчитайки доходите на родителите, училището определя сумата, която трябва да бъде заплатена от семейството на ученика.
 • самолетен билет до мястото на обучение и обратно (ASSIST);
 • сума за дребни лични разходи (ASSIST);
 • медицинска застраховка.
 • такса за виза за САЩ.

За да кандидатствате, трябва да изпратите формулярът за кандидатстване.

Всички останали документи на адрес: Българска асоциация по четене, пл.“Славейков“, 11, София 1000, за конкурс “Стипендии за обучение на ученици в САЩ и Великобритания”.

Краен срок за кандидатстване: 4 Декември 2020 г.

За контакт: spencer@assistscholars.org

 Източник: The Bulgarian Reading Association

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.