Студентски стипендии “Гипсън” 2020

Стипендията на един студент за учебна година е 2 500 лв.

Стипендията важи за: първокурсници в български висши учебни заведения, редовно обучение, държавна поръчка.

период на провеждане  Период на стипендията: За целия срок на обучение

Организация, предлагаща стипендията: Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий” и частните дарители Робърт и Нели Гипсън

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в първи курс през учебната 2020-2021 г;
 • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
 • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
 • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
 • Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Преди да кандидатствате, запознайте се подробно с информацията тук.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на правилника. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева (2500 лв. на академична година).

 За да кандидатствате е необходимо да представите следните документи:

 1. Молба формуляр
 2. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни
 3. Копие от дипломата за завършено средно образование;
 4. Документ (уверение) за приемане в български университет (че студентът е записан редовно) с указан успех от приемните изпити;
 5. Документ за доходи на всеки от родителите/настойниците от трудови правоотношения.
  (Издава се от местоработата. Удостоверението трябва да съдържа информация за изплатените суми за минимум последните 6 месеца)
 6. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и на неговите родители.
  (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно. Удостоверението трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2019 година или да пише, че няма данни за такива доходи)
 7. Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).

Документите за кандидатстване можете да представите на място или да изпратите на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784 – в офиса на фондацията. Важи пощенското клеймо.

 Краен срок за кандидатстване: 16 ноември 2020 г.

За контакт: cmfnd@cmfnd.org

 Източник: Фондация Св. Св. Кирил и Методий

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.