ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици, 15 ноември – 31 декември 2020 г.

ТАНДЕМ, която цели да срещне студенти-ментори с лица, търсещи и получили закрила в България. Програмата отговаря на въпроса, който много млади хора често ни задават: “Какво мога да направя аз?”

място на провеждане Място: Центъра за интеграция на БЧК

период на провеждане  Период на провеждане: 15 ноември – 31 декември 2020 г.

Организатор: ТАНДЕМ

Дейности в програмата:

 • свързва мигранти и лица, посещаващи заниманията по български език в Центъра за интеграция на БЧК с лица – ментори, владеещи български език в индивидуални езикови менторски двойки
 • срещите са по предварителен график, покривайки задължителен набор от теми

Изисквания към кандидатите за ментори:

 • да са студенти или ученици (11 или 12 клас)
 • да споделят ценностите на доброволчеството
 • да имат опит или желание за работа с хора от различни култури
 • да са готови да участ нови неща – програмата предвижда начално обучение и среща за междинна оценка
 • да имат възможност да провеждат срещите онлайн (при необходимост)
 • да са отворени към света и да виждат в предизвикатекствата възможности за растеж и промяна.

Цели на програмата:

 • подобряване на българския език в неформална среда, като допълнение към курса по български език
 • интеграция – от една страна подпомагане на мигрантите, а от друга подпомага приемащото общество да бъде по-толерантно и включващо
 • по-добра културна ориентация посредством темите, които са избрани за дискутиране и живия контакт с местната общност
 • увеличаване на социалния кръг на мигрантите, посредством индивидуални срещи с менторите и групово организирани мероприятия и посещения
 • увеличаване на възможностите пред мигрантите за намиране на работа, стартиране на собствени проекти, бизнеси и инициативи

Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате за ментор, попълнете апликационната форма.

Ако сте мигрант и искате да намерите ментор, с който да направите своя тандем, моля пишете на cvs.katerina@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 ноември 2020 г.

За контакт: cvs.katerina@gmail.com; тел: +359 884 766 459

Източник: CVS Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.