Академия за визионери, април – май 2021г., София

“Академия за визионери” е новата възможност за младите хора на София да се включат в инициативата на Дирекция “Спорт и младежки дейности”, Столична община. Участниците ще бъдат провокирани в търсенето и откриването на общественозначими проблеми и техните решения.

място на провеждане Място: Софийска лаборатория за иновации

период на провеждане  Период на провеждане: април – май 2021г.

Организатор: Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“

Относно академията:

„Академия за визионери“ е създадена, за да провокира младото поколение в търсенето, идентифицирането на обществено значими проблеми и намирането на техните решения. „Академия за визионери“ е инкубатор на иновативни идеи от млади хора за общността.

Утвърдени експерти в пет области ще подпомагат младите визионери в процеса по създаване и реализиране на иновативни идеи с каузи.

Програмата на Академията предвижда:

 • Информационна кампания за включване и участие – м. ноември 2020 – м. февруари 2021;
 • Мотивационни обучителни сесии от експерти в периода април – май 2021 г.;
 • Представяне на идеите, родени по време на обучението;
 • Финансиране на най-добрите идеи;
 • Подкрепа от ментор при реализацията на идеите;
 • Популяризиране на идеите; церемония по награждаване и връчване на специален приз

Академия за визионери е разделена в 5 направления:

 • Екология и градска среда, с мотиватори – Любо Георгиев, Елица Панайотова
 • Спорт и здраве, с мотиватори – Виктор Кирков, Тереза Маринова
 • Изкуство, култура, образование и наука, с мотиватори – Светлана Ломева, Любов Костова
 • Гражданско и  здравно образование и медийна грамотност, с мотиватори – Яна Пеловска, д-р Радосвета Стаменкова
 • Подкрепа на хора в неравностойно положение, рискови групи, животни в риск, с мотиватори – Юлия Георгиева, фондация „Четири лапи“

Профил на участниците:

 • младежи от 15 до 29 години
 • живеещи на територията на София

Финансиране на визионерските идеи в размер до 5000 лв. и съдействие при популяризиране на проекта.

Повече информация може да намерите тук.

Всеки желаещ да се включи, трябва да избере едно от петте направления, да попълни информационна карта и да я изпрати на mladi@sofia.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2021г.

За контакт: mladi@sofia.bg

Източник: www.sofia.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.