Доброволчество”Cross-Culture Cooperation and Solidarity” в Яш, Румъния, 11 Януари 2021 – 10 октомври 2021

Tърси се участник от България за участие в дългосрочен доброволчески проект “Cross-Culture Cooperation and Solidarity”, за периода 11.01.2021 – 10.10.2021, в Яш, Румъния.

място на провеждане Място: Яш, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 11 януари – 10 октомври 2021 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Дейности на доброволеца:

  • стреми се да изгради мост между културата на младите роми и не-ромите, който ще даде пример за ползотворно сътрудничество, включване и отговорност за други хора, общности и държави;
  • спомага да се развият жизнени умения сред ромите за стратегия за устойчиво развитие, общество със силен дух на инициатива, специално гражданско съзнание и истински социален дух на отговорност;
  • подпомага подобряването социално-икономическото положение на ромското и не ромското население;
  • популяризира културата;
  • популяризира младите таланти на ромите като начин за промяна на имиджа на ромите.

Профил на доброволците:

  • са млади хора между 18 и 30 години;
  • A2 – B1 Английско ниво, знанието на испански, италиански или френски ще бъде плюс, тъй като менторите и служителите говорят тези езици;
  • да имат минимален опит в доброволчеството / работата с тийнейджъри / малцинства;
  • чувстват се комфортно при работа с тийнейджъри на възраст между 14 и 19 години;
  • са мотивирани да научат компетенции за бъдеща работа: фокусът ще бъде върху социалната работа, малцинствата, културата и неформалното образование.

Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 декември 2020 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.