Доброволчество в младежкия екип Young Caritas

“Каритас София” стартира нов проект, насочен изцяло към младите хора, които вярват в силата на доброто и в собствените си сили да променят света около себе си.

Като част от доброволческата група Young Caritas, младежите ще имат възможност да реализират свои идеи за подкрепа на хора в нужда, в унисон с мисията на организацията.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: Може да се включиш във всеки момент и да участваш според свободното си време и възможности.

Организатор: Сдружение “Каритас София”

Дейности на доброволеца:

 • Участие в привличането и ангажирането на други млади хора от всякакъв произход и социална среда за сформиране на пълноценна група.
 • Почистване, обновяване и подреждане на помещението за срещи.
 • Развитие на партньорства с училища, университети и младежки групи.
 • Участие в разработването на политики и работни процедури.
 • Съдействие в групата за самоуправление, включително назначаване на ключови длъжности като председател и секретар.
 • Активно участие в разработването и изпълнението на нови инициативи, кампании и събития със социална насоченост.
 • Редовно актуализиране на социалните медии и интернет страницата на “Каритас София” с новини за дейностите на Young Caritas.
 • Работа върху личностните качества и подпомагане на останалите участници за развиване на умения и изграждане на доверие с цел групата да стане напълно самоуправляваща се.

Профил на доброволците:

 • са на възраст от 18 до 30 г;
 • имат интерес към социални дейности;
 • вярват в променящия живота и утвърждаващ характер на доброволчеството;
 • стремят се да развиват личните си качества като лидерство, отговорност, планиране на времето, способност да работят и самостоятелно, и в екип;
 • искат да срещнат съмишленици сред връстниците си от друга социална среда или с различен житейски опит;
 • проявяват ангажираност за равни възможности на всички млади хора, независимо от техния произход, религия или способности;
 • на тях може да се разчита, готови са да се ангажират с този проект и да работят ентусиазирано.

Групата ще има свое място за срещи в кв. Стрелбище, където ще се събира веднъж седмично, за да обсъжда и организира самостоятелно най-различни инициативи. Идеите идват от самите участници, в търсене на решения на конкретни социални проблеми. Това може да включва:

 • конкретни действия за подпомагане на хора от уязвими групи;
 • набиране на средства за каузите;
 • кампании за повишаване на осведомеността чрез социалните мрежи;
 • събития и занимания с образователен характер;
 • почистване и облагородяване на различни райони;
 • и много други креативни инициативи и проекти.

Разбира се, ще има подкрепа от опитния екип на “Каритас София”, както и възможност за участие във всички други дейности на организацията в помощ на хора с увреждания, бежанци и мигранти, възрастни и бездомни хора, деца в риск, самотни майки и творческата работилница КаритАрт. Ще има въвеждащо обучение, както и последващи такива в процеса на работа. Активните участници ще получат и сертификат за доброволчество.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 декември 2020 г.

За контакт: vihrenemitev@gmail.com или на тел: 0887 575 660

Източник: ngo.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.