Доброволчество в Работна група на НМФ

Национален младежки форум търси нов член за своята работна група.

място на провеждане Място: Онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: до края на 2021 г.

Организатор: НМФ

Дейности на доброволеца:

 • Да подпомага работата на НМФ по приоритета Младежки права, като кооперира и с останалите членове на УС при необходимост;
 • Да се запознае с правата на човека и младежките права на локално, национално и международно ниво и да работи за приемането и предаването на добри практики;
 • Да следи за проекти, свързани с приоритета Младежки права, по които НМФ може да кандидатства;
 • Да изготвя документи с помощта на останалите членове на работната група като становища, предложения за партньорства, участие в събития и други;
 • Да анализира средата и изпраща доклад на заинтересованите страни при различни проекти и инициативи;
 • Да участва в изготвянето и осъществяването на информационна кампания онлайн и на живо (според обстановката);
 • Да участва в създаването и разпространението на онлайн материали свързани с младежката работа;
 • Да работи с мрежата регионални координатори и контактни точки на Национален младежки форум;
 • Да участва в създаването и изпълнението на застъпнически кампании;
 • Да комуникира с институции и партньори на организацията;
 • Да планира и изпълнява активности за организациите членове;
 • Да работи за създаване на пространства за обмяна на опит и добри практики;
 • Да създава блог съдържание, което да е полезно на младежките организации;
 • Да развива комуникационната стратегия на НМФ;
 • Да разработва и подава на проектно предложение със стратегически за НМФ партньори в рамките на програма Еразъм +;
 • Да превежда и адаптира ресурси;
 • Да участва в Европейски младежки срещи от най-високо ниво;
 • Да участва в знакови дейности на международно ниво като European Youth Event.

Профил на доброволците:

 • имат интерес и страст към глобално застъпничество на младежки политики и участие в ключови събития;
 • с екипен дух, с желание за работа в динамична среда и адаптивност към различни среди и обстоятелства;
 • могат ефективно да управляват времето си и да спазват срокове;
 • предпочитат кратки, но ефективни срещи.

От доброволчеството можете да очаквате:

 • работа в тясно сътрудничество с управителен съвет, секретариат, организации членове, младежки съвети, различни международни организации и др;
 • разширяване на вашите познания за европейските политики и външните работи в контекста на НМФ и младежките политики
 • участие в някои от ключовите инициативи за застъпничество в организацията;
 • свобода да развивате свои собствени инициативи и идеи като екип;
 • един едновременно забавен и предизвикателен мандат който ви стимулира и овластява да се развивате и израствате като личност.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 декември 2020 г.

За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник: НМФ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.