Доброволец: преподавател по английски език, ноември 2020 г. – февруари 2021 г.

Търси се доброволец, който да се включи като преподавател по английски език на младежи в икономически неравностойно положение.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: ноември, 2020 г. – февруари, 2021 г. (два пъти седмично от 18:30 до 20:30)

Организатор: Тръст за Социална Алтернатива

Дейности на доброволеца:

Търси се доброволец, който да се включи като преподавател по английски език на младежи в икономически неравностойно положение, които участват в проекта “Първи стъпки за професионално развитие”. Този проект цели да повиши образователните постижения и готовност за заетост на младежи чрез консултации за кариерно ориентиране, мотивиране, обучения за личностно и професионално развитие.

Ангажиментът на доброволеца е два пъти седмично (вторник и четвъртък от 18:30 до 20:30) до средата на февруари. Уроците са изцяло онлайн в малки групи (до 10 човека). Работи се по програма English file на Оксфорд, нивото е А1.

Изисквания към кандидатите:

  • високо ниво на владеене на английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, се свържете с Оля Георгиева (ogeorgieva@tsa-bulgaria.org).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: ogeorgieva@tsa-bulgaria.org

Източник: Тръст за Социална Алтернатива

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.