ХVI Национален коледен литературен конкурс за есе на тема “Култура под карантина“

Темата на конкурса тази година е свързана с едно от най-значимите събития на 2020 година – световната пандемия и нейното отражение върху живота на хората.

Организатор: Столична библиотека и Народно читалище “Света София 1997”

  Условие за участие:

  • да сте ученик в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна;
  • есетата могат да са с обем до 2 машинописни страници.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди:

  • Първа награда – ваучер за подарък на стойност 100 лв., книги, грамота и плакет;
  • Втора награда – ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет;
  • Трета награда – ваучер за подарък на стойност 50 лв., книги, грамота и плакет;
  • Специална награда на директора на Столична библиотека – смарт часовник, книги, грамота и плакет;
  • Специална награда на председателя на НЧ “Света София 1997” – ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет;
  • Поощрителни  награди – 10 броя, грамоти и книги.
Коледното тържество за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 10 декември 2020 г., от 17:00 ч.

  За да участвате в конкурса, изпратете творбите си в запечатан плик, като четливо изпишете върху него трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка.

Изпращат се  по пощата на адрес: София 1000, пл. Славейков №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност”, за конкурса “КУЛТУРА ПОД КАРАНТИНА“, както и на следния e-mailk_otdel@mail.bg.

Краен срок за участие: 20 ноември 2020 г.

За контакт: г-жа Йовка Иванчева, г-жа  Мариела Благоева – 02/8015914, 02/8015922;  k_otdel@mail.bg

Източник: Столична библиотека

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.