Конкурс за есе: “Разобличаването в България – доносничество или възможност за справяне с корупцията”

Конкурсът за студентски есета цели да насочи вниманието към корупцията и последствията от нея, както и да се наблегне на моралните и правните аспекти на справянето с нея.

Организатор: Български институт за правни инициативи; Посолство на Кралство Нидерландия

Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.

Изисквания към есето:

 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и етичните аспекти на разобличаването и сигнализирането за корупционно поведение и практики на работното място и в службата; защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения; да демонстрират познаване на правната уредба и да са насочени към предлагане на иновативни решения за преодоляване на системите дефицити по посочената тематика в България;
 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области ще бъде оценено високо.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 500 лв.
 • Втора награда – 400 лв.
 • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

 За да участвате в конкурса, изпратете своите есета по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София, на имейл – оffice@bili-bg.org.

Краен срок за участие: 30 ноември 2020 г.

За контакт: оffice@bili-bg.org; +359 2 980 80 84

Източник: Български институт за правни инициативи

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.