Конкурс за стипендии “OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2021” за ученици в 11 клас

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.

Стипендията важи за: акредитирани американски университети

Организация, предлагаща стипендията: Комисия „Фулбрайт”

Цели на програмата

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

  Изисквания към кандидатите:

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие във виртуалната консултантска програма “Висше образование в САЩ”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен семеен доход до 3000 лв.)

График за протичане на конкурса

3 януари 2021 г.: Изпращане по имейл на пълния комплект документи за кандидатстване.

31 януари 2021 г. : Обявяване на номинираните кандидати.

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия.

Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.

Повече информация може да намерите тук.

Какво покрива стипендията

 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща по имейл заедно с всички изисквани документи:

 • Академични справки за 9 и 10 клас
 • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2020 г. /от 1 януари до 30 ноември/ или документ за статут на безработни/пенсионери
 • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището (платени ток, вода, парно, наем, ипотека)

 Краен срок за кандидатстване: 3 януари 2020 г.

За контакт:  steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com

 Източник: Комисия “Фулбрайт”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.