Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“

Сдружението на жените военнослужещи организира литературен конкурс за съвременен разказ с военна тематика под наслов „Новият Йовков“.

Организатор: Сдружението на жените военнослужещи

Информация за конкурса:

Конкурсът се провежда по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков и се посвещава на делото на военните репортери, журналисти и всички свързани с отразяването на героизма на Българската армия през годините. В търсене на новия майстор на късия разказ организаторите очакват да постигнат по-добро разбиране и подкрепа сред обществеността за усилията и труда на хората в отбраната при изпълнение на мисията им за защита на сигурността и националните интереси, формиране на трайни ценности сред подрастващата младеж, формиране на военнослужещите, цивилните служители и членовете на техните семейства като всестранно развити и пълноценни личности с богата нравствено-ценностна система и национална култура.

Условия за участие:

  • възможпост за участие на всички граждани без ограничения
  • лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие
  • всеки кандидат може да участва с максимум 3 (три) литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс
  • текстът не трябва да е публикуван и даван за печат
  • обемът на творбите е до 15 000 знака с интервалите на български език
  • основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбранатавоеннослужещи и членовете на техните семейства, приятели и близки

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди:

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония (при благоприятна епидемична обстановка) и ще получат предметни награди, както и още много възможности за лична изява. Най-добрите творби ще бъдат публикувани във военни медии и събрани в специална книга за конкурса.

 За да участвате в конкурса, изпратете формуляра за участие, заедно с разказите на електронна поща: newYovkov@gmail.com

Краен срок за участие: 23 декември 2020 г.

За контакт: newYovkov@gmail.com

Източник: www.otbrana.com

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.