Онлайн обучение “Follow up! Level up”

Курсът на обучение ще бъде дейност за изграждане на капацитет за това как да се осигури местно въздействие и местна ангажираност на младите хора, които участват в европейски и международни мобилности чрез ефективни последващи стратегии.

Заедно 20-те младежки работници ще анализират обратната връзка и приноса от изследователската фаза и ще обсъдят и споделят собствения си опит относно местното въздействие на учебните мобилности и относно възможните и ефективни последващи стратегии и дейности. Те ще анализират бариерите, които спират младите хора да се ангажират на местно ниво, и ще разработят стратегии и решения за това как да ги преодолеят. Ще се използва интерактивен подход на участие.

Място: Онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 25 ноември – 17 декември 2020

Организатор:  DYPALL Network (Youth NGO) 

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

 • идентифициране на пропуските в съществуващите последващи стратегии;
 • да преразгледа съществуващите практики и да обмисли как да ги подобри;
 • да размишляваме за новите препятствия, възникнали с пандемията на COVID-19;
 • да се вземат предвид реалните нужди на местните общности;
 • да се разберат нуждите на младите хора след учебните мобилности;
 • да представят как да запазим любопитството, ангажираността и мотивацията на младите хора и как да го насочим към местните процеси на участие;
 • да обмислят кои конкретни мерки и системи трябва да бъдат въведени за ангажиране на младежите в неравностойно положение в този процес;
 • да коригират и подобрят платформата за проследяване, която е резултат от проекта;
 • да се разработят стратегии за прилагане и възпроизвеждане на положителни и ефективни последващи стратегии / практики.

 Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

 • студенти, стажанти, доброволци, младежи, учители, преподаватели, обучители, младежки работници
 • възраст над 18 години
 • владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма такса за участие.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 11 ноември 2020 г.

Дата на селекция: 13 ноември 2020 г.  За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл.

За контакт: Mateusz Hoffmann

mateusz.hoffmann@dypall.com; +48787476559

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.