Стажант – Експерт, консервациoнна биология, София

Асоциация Наука за природата търси нов член на екипа си на позиция Експерт, консервациoнна биология – стажант.

място на провеждане Място: София, ж.к. Яворов, бл. 73

Работодател: Асоциация наука за природата Сдружение

Асоциация Наука за природата е неправителствена организация в обществена полза, ангажирана в консервационни проекти и каузи по опазване на ценни и застрашени видове животни и техните местообитания.

Основни задължения на стажанта:

 • участие в проекти в сферата на опазване на местообитания и видове, в т.ч.: полева и физическа работа; работа с животински видове, включително земноводни и влечуги, прилепи
 • работа с нормативни документи и административни изисквания
 • организация и провеждане на събития и обучения
 • комуникация с институции, местни власти и общности
 • изготвяне на доклади, подготовка на статии и новини за уебсайта и социалните мрежи
 • изготвяне на проектни предложения и оферти
 • комуникация с настоящи и потенциални клиенти и партньори

Изисквания към кандидатите:

 • висше образование
 • познания за биологичното разнообразие
 • умения за съставяне на текст
 • работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
 • умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти

Предимство при подбора ще имат кандидати с:

 • висше образование в направления Биологични науки, Науки за земята
 • интереси и познания в сферата на околната среда и консервационната биология
 • опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове

Повече информация може да намерите тук.

 Кандидатствайте по обявата в jobs.bg, като изпратите CV и кратък текст (до 1 страница) на английски език защо бихте искали да работите в сферата на околната среда.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 ноември 2020 г.

За контакт: +359 2 465 24 66, info@sciencefornature.org

Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.