Стажове “Робер Шуман”, Европейски парламент

Целта на стажовете на Schuman е да допринесат за европейското образование и професионално обучение на гражданите на ЕС и да предоставят представа за работата на Европейския парламент.

място на провеждане Място: Брюксел, Люксембург, Страсбург или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки

период на провеждане  Период на провеждане: март-юли, 2021 г.

Работодател: European Parliament Trainee Outreach and Recruitment Unit

Тези стажове са наречени на името на Робер Шуман – един от основоположниците на проекта за европейска интеграция, благодарение на който вече повече от 70 години в Европа царят мир и благоденствие.

Като стажант по програмата „Робер Шуман“, ще имате възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. Ще получите представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент – важен форум на ЕС за вземане на решения и за водене на политически дебати.

Стажовете „Робер Шуман“ се провеждат в широк кръг области – вътрешна и външна политика на ЕС, финанси, право, многоезичие, администрация, инфраструктура и логистика, комуникация или информационни технологии.

Изисквания към кандидатите:

  • да имате навършени 18 години;
  • владеене на чужд език (спрямо изискванията на конкретния стаж);
  • да имате диплома за висше образование и извлечение от регистъра за съдимост;
  • да не сте работили в продължение на повече 2 последователни месеца към институция, орган или агенция на ЕС;
  • да не сте били на посещение с изследователска цел обучение в Генералния секретариат на Европейската комисия 6 месеца преди началото на стажа.

За справка към наличните стажове, можете да проверите тук.

Повече информация може да намерите тук.

  Стажовете са платени.

 За да кандидатствате, влизате в сайта, избирате си стаж, натискате “Apply online” и  попълвате “New registration form”. При кандидатстване, прикачете автобиография и мотивационно писмо (задължително Europass Format).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2020 г.

За контакт: pers-schuman-trainees@ep.europa.eu

Източник: European Parliament Trainee Outreach and Recruitment Unit

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.