Стаж в Бюрото за връзка на Европейския парламент, Лондон, Великобритания

Бюрото за връзка на Европейския парламент в Лондон предлага възможността за провеждане на тримесечен платен стаж с възможност за още два месеца удължаване.

място на провеждане Място: Лондон, Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 1 март – 31 май, 2021 г. (с възможност за двумесечно удължаване до 31 юли)

Работодател: Бюро за връзка на Европейския парламент

Изисквания към кандидатите:

 • граждани на Обединеното кралство и други с право на работа във Великобритания;
 • свободно говорене на английски език;
 • завършили висше образование. Кандидатите трябва да могат да предоставят бакалавърска или магистърска диплома;
 • налични кандидати за стаж на пълен работен ден;
 • кандидатите, които преди това са придобили два последователни месеца или повече трудов опит (включително стаж) в която и да е институция на Европейския съюз, нямат право да стажуват;
 • умения за работа с голямо количество информация и изготвяне на анализи в срок.

Задължения на стажанта:

 • Работа относно отношенията между ЕС и Обединеното кралство и специфични области на политиката;
 • Анализиране законодателните и политическите дискусии в Уестминстър, свързани с отношенията между ЕС и Обединеното кралство;
 • Работа относно комуникационните и социалните медийни дейности (мониторинг, анализ и изготвяне);
 • Организиране на събития както по съдържание, така и по логистика;
 • Изготвяне на презентации, работни документи и научни трудове;
 • Съдействие за подготовката на гостуващите делегации;
 • Съдействие поддържането и развитието на база данни с контакти.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е платен.

Месечна стипендия от € 1,362,40 ще бъде отпусната за времето на стажа. Това може да подлежи на годишна индексация.
За периода на стажа ще се предоставя застраховка за злополука и болест.
Стажантите могат да вземат два дни личен отпуск на месец.
Стажантите са длъжни да направят свои собствени жилищни условия.

За да кандидатствате, изпратете вашата автобиография във формат Europass на ЕС, мотивационно писмо (500 думи), препоръка от университетски преподавател (задължително), допълнително препоръчително писмо, напр. от работодател (по избор) на eplondon.traineeship@europarl.europa.eu.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2020 г.

За контакт: eplondon.traineeship@europarl.europa.eu

Източник:  Бюро за връзка на Европейския парламент

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.