Включи се като ментор или доброволец в Социалната чайна, Варна

Социалната чайна във Варна е в търсене на добровлци и ментори за своите дейности с младежи излезнали от социалните институции.

място на провеждане Място: Социалната чайна, гр. Варна

Организатор: Социалната чайна

Дейности на доброволеца:

  • споделяне с децата своята мотивация, опит и добър пример чрез различни игри, работилници и други подготвени от нас занимания

Чрез ежеседмични ателиета с децата от центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), нашите доброволци работят за изграждането на различни социални и личностни умения – комуникация, отговорност, мотивация, житейски умения и положителни нагласи. Тези ключови умения, спомагат младежите в правенето на избори и решения, необходими за самостоятелен начин на живот след напускане на институцията.

Изисквания към кандидатите за доброволци: 

  • всеотдайни и търпеливи хора, които могат дългосрочно да отделят по около 2 часа седмично

За да кандидатствате, попълнете формата тук.

Менторска програма

Младежите, които работят в Чайната, стават част от менторската програма на Чайната. Целта е с тяхна помощ те да имат възможност да наваксат изпуснатото през годините в социалните институции, да работят по личностното си развитие и да изградят важни професионални навици и компетенции, които да ги доближат до мечтата за един честен и щастлив живот.

Кой са менторите в Чайната?

  • Ролята на менторите е да дават позитивен личен пример и да помагат в личностното развитие и придобиването на комуникационни умения и знания.
  • Всеки, може да бъде личен ментор, стига да има мотивация и отговорност, да покрива нужните изисквания и да разполага с достатъчно свободно време.
  • Самите ментори идват от най-различни сфери на работа (обучение, медицина, дизайн, инженерство, хотелиерство и други) и всеки има своя уникален подход и принос към екипа и менторската програма.

Направления на менторската програма:

  • Придобиване на базови трудови навици и комуникационни умения в реална работна среда.
  • Възможности за посещаване на професионални курсове и уроци, пътешествия и редица активности в сферата на неформалното образование.

За да кандидатствате, попълнете формата тук.

Повече информация може да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: целогодишно

За контакт: miroslava.mileva (at) thesocialteahuse.bg / 0883466114

 Източник: Социалната чайна

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в инициативата. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.