Живееш в чужбина? Включи се в анкетата на Тук-Там

Нашите приятели от Тук-Там имат една нова по-нетрадиционна инициатива, а именно проучване на миграционните процеси.

В момента те правят проучване сред българи живеещи в чужбина (за работа и/или обучение) и сред българи, които са се завърнали след дълъг престои в чужбина (за работа и/или обучение).

Основната цел на проучването е да се събере достатъчно информация за миграционните процеси. След като се направи проучването Тук-Там планират да излезнат с доклад, който да послужи пред заинтругуваните държавни институции като НСИ например.

Основната им мотивация е да се получи ясна представа за нуждите на българите заминаващи за и прибиращи се от чужбина, за да може по-лесно да се работи в посока на удоволетворяването на тези нужди и включването им в социалния и трудов живот на страната.

Анкетата можете да попълните тук.

В допълнение са изготвили една статия-наръчник за необходимите стъпки, които трябва да се изпълнят при заминаване в чужбина или връщане в България.