“Critical Thinking and Media Literacy Online Seminars”, 12 януари – 16 февруари 2021 г.

Чрез 6-те семинара се цели изграждане и развиване на умения на младите хора за критично изследване на медиите и информацията в тях, както и придобиване на устойчивост при двусмислените и променящи се медийни пейзажи на нашето време.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 12 януари – 16 февруари, 2021 г. (семинарите ще се организират във вторник, от 14 до 16:30 ч. CEST време)

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ във Финландия

Тази мобилност се организира от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Поредица от онлайн семинари:

 • 12 януари, 2021 г.: Въведение в медийната и информационната грамотност: насърчаване на критичното мислене и демокрацията в младежката работа;
 • 19 януари, 2021 г.: Приобщаване: достъп и цифрово разделение в младежката работа;
 • 26 януари, 2021 г.:  Злото онлайн: кибер тормоз, реч на омразата и киберпрестъпления;
 • 2 февруари, 2021 г.: Ера на дезинформация: фалшиви новини, интернет тролове и манипулации със снимки, засягащи младежта;
 • 9 февруари, 2021 г.: Ролята на медийната и информационна грамотност за предотвратяване на радикализацията и екстремизма сред младите хора;
 • 16 февруари, 2021 г.: Промяна на медийния пейзаж и младите хора като създатели на съдържание.

Семинарите са тематично независими и е възможно да проследите или цялата поредица, или да изберете един семинар, който да присъствате.

Всеки от семинарите се състои от кратки теоретични лекции и/или ориентирани към практиката интервенции от експерти и работна сесия за участие на участниците за дискусия, споделяне и картографиране на уроци, направени под формата на домашна работа.

Цели на семинарите:

 • даване на прозрения за нарастващото значение на критичното мислене, както и на информационната и медийна грамотност на хората, които работят с младежката информация, насоки и консултиране;
 • предоставяне на младежки работници съответната теоретична подготовка за разбиране на настоящия контекст на младежката работа на медийната и информационна грамотност;
 • придобиване на умения и опит в работата с конкретни инструменти, необходими за насърчаване на медийната грамотност и критичното мислене и устойчивост сред младите хора;
 • изграждане на мрежа от младежки информационни работници, заинтересовани от медийна грамотност и осигуряване на форум за споделяне на идеи, учене един от друг и изграждане на взаимоотношения за бъдещо сътрудничество.

Профил на участниците:

 • младежки работници, професионалисти, работещи с младежи, младежки информационни работници;
 • възраст над 18 години;
 • владеене на английски език на работно ниво.

Повече информация може да намерите тук.

Няма разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 8 януари 2021 г.

Дата на селекция: 9 януари, 2021 г. 

Регистрираните участници ще получат цялата практическа информация за семинарите, съдържанието, платформите, връзките за срещи и т.н. след крайния срок за регистрация.

За контакт: Anna Peltoniemi – annamaaritpeltoniemi@gmail.com

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.