Европейската младежка награда „Карл Велики“ 2021г.

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ отправят покана към младите хора да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Организатор: Европейски парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които искат:

 • да утвърждават разбирателството в Европа и по света;
 • да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
 • да служат като образец за младите хора в Европа;
 • да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна общност.

Изисквания към участниците:

 • Да са на възраст между 16 и 30 години
 • Да са граждани или жители на държава-членка на ЕС
 • Да не работят в европейска институция или във Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен
 • Участниците могат да кандидатстват индивидуално или колективно

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди:

 • Първа награда е парична сума от 7 500 евро,
 • Втора награда е на стойност 5 000 евро,
 • Третата награда – 2 500 евро.

Ако здравната ситуация позволява, наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен на 11 май 2021 г., на която ще бъдат поканени представители на всички проекти, избрани на национално ниво.

Поради пандемията от коронавирус церемонията по награждаването през май 2020 г. не успя да се проведе. Националните журита избраха проекти, представляващи всяка една страна, но крайните победители на европейско ниво не са определени. Предвижда се на церемонията в Ахен през май 2021 г. да бъдат обявени победители за 2020 и 2021 г.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

Краен срок за участие: 1 февруари 2021 г.

За контакт: ECYP2021@ep.europa.eu

Източник: Национална информационна система за младежта

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.