Конкурс за дипломна работа на сдр. ” Постоянно образование”, 2020 г.

Сдружение  „Постоянно образование” за осма поредна година обявява конкурс с парична награда от 500 лв. за дипломна работа, защитена през 2020 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие.

Организатор: Сдружение “Постоянно образование”

Дипломната работа трябва да засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание;

  • интегриране на процеси и индивидуални качества;

  • гражданско образование и доброволен труд;

  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир;

  • основни цели на образованието;

  • живот и работа в общност;

  • взаимозависимост във взаимоотношенията;

  • преоткриване на общочовешките ценности;

  • силата на единността  в общностите;

  • човек и природа.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд: 500 лева.

За да участвате в конкурса, изпратете дипломните си работи на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на имейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Краен срок за участие: 15 декември 2020 г.

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в х-л „ Шипка“,  София на 19 декември 2020г., събота от 17 ч.

За контакт: postoyanno_obr@yahoo.com

Източник: Сдружение „Постоянно образование”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.