Конкурс за нова пиеса на НБУ 2021

С избора на темата Свободата се цели провокиране на интереса на драматурзите, пишещи на български език, към съществени за битието теми.

Организатор: НБУ

Условие за участие:

  • да сте пълнолетни;
  • можете да се включите само с една творба;
  • творбата трябва да е написана на български език и да не е била публикувана под никаква форма преди предаването им за участие в конкурса.

Номинираните до 10 февруари 2021 г. драматурзи получават право на участие в Лаборатория за писане на пиеси. Тя ще се състои през последната седмица на февруари 2021 г. В нея номинираните автори ще работят заедно с изтъкната фигура от сферата на театъра. След приключване на Лабораторията пиесите в окончателния си вариант ще бъдат публикувани в сборник с пиеси от специалната поредица на Издателството на НБУ.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Авторът на наградената пиеса получава диплома от Ректора на НБУ, парична награда в размер на 3000 лева и право на реализация на пиесата.

 За да участвате в конкурса, изпратете творбите си на dramacontest@nbu.bg или в книжен вид по пощата (гр. София 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус II, офис 411) – в прегледен и четим вид. И при двата варианта на кандидатстване участниците получават имейл за потвърждение.

Всеки изпратен драматургичен текст трябва да бъде придружен със синопсис на български и английски, не по-голям от една машинописна страница.

Краен срок за участие: 15 януари 2021 г.

За контакт: 02/8110411; dramacontest@nbu.bg

Източник: НБУ

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.