Координиращ отбор доброволци за Световният ден на бежанците

Участвайте като доброволци в координиращия отбор, за да обедините сили, идеи и опит и да предложите следващите застъпнически стъпки за ЕУС и да подготвите съвместно послание, което да споделинте на Световния ден на бежанците през юни 2021 г!

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: между януари и юни 2021 г.

Организатор: Together Moving Forward

Дейности на доброволеца:

 • споделя опит и идеи с група млади доброволци от цяла Европа;
 • мисли нестандартно и съвместно създава план за застъпничество и действие за Световния ден на бежанците 2021;
 •  помага за развиване на знания за застъпничество, лобиране, европейски политики, свързани с миграцията и образованието;
 •  организира срещи за обсъждане с експерти на европейско, национално или местно ниво по теми за миграцията и образованието;
 • разработва ясни препоръки по темата до края на Световния ден на бежанците 2021.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти, студентски представители или младежки активисти / работници / доброволци с известни знания / опит в работата по въпросите на приобщаването и миграцията;
 • Да имат известни познания или силен интерес към застъпничество / агитация;
 • Да могат да работят на английски език (умения за разговор и писмено);
 • Да умеят да работят в екип;
 • Да могат да работят самостоятелно чрез онлайн канали;
 • Да живеят в Европа.

Младите хора с бежански и мигрантски произход са силно насърчавани да се присъединят.

Тази година по време на доброволчеството ще се търси отговор на въпросите:

 • Как можем да надградим предишния опит и да внесем общо послание на европейско ниво?
 • Как може ЕУС чрез програмата TMF да играе водеща роля на европейско ниво, когато става въпрос за достъп до качествено образование за студенти с бежански и мигрантски произход?
 • Какво трябва да направим, за да се чуят по-добре гласовете на студенти и студенти с бежански и мигрантски произход?
 • Какво послание можем да споделим за Световния ден на бежанците 2021?

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2020 г.

За контакт: movingforward@esu-online.org

Източник: www.togethermovingforward.eu

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.