Националeн конкурс за рисунка “Недорисуван свят”

Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов” обявяват Национален конкурс за рисунка “Недорисуван свят” в памет на Василия Стоилова.

Организатор: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов”

Информация за конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи:

  • Първа възрастова група – V-VII клас
  • Втора възрастова група – VIII-XII клас

Условия за участие:

  • Всеки ученик може да представи само една рисунка във формат 35/50 см.
  • Конкурсът е открит. Всеки участник трябва да посочи: име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон и електронна поща.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 11.01.2021 г. Тогава ще бъде дадена информация и относно награждаването на отличените участници.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: Отличените на първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

 За да участвате в конкурса, изпратете рисунките си на адрес:

гр. Чирпан 6200 , ул. “Крачолови” 26 , Къща музей “Пейо К. Яворов”

Краен срок за участие: 18 декември 2020 г.

За контакт: тел. 0416/94019

Източник: www.javorovhouse.info

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.