Национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“

Фондация “Шанс за децата и природата на България” обявява VII-ми национален литературен конкурс за кратък разказ, който насърчава таланта на младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане.

Организатор: Фондация “Шанс за децата и природата на България”

Условия за участие:

  • деца и младежи от 15 до 20 години
  • конкурсни текстове – написани през 2020 г. и непубликувани до момента
  • максимален обем – 10 изречения
  • изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12
  • жанр: разказ на свободна тема
  • официален език: български

Критерии за оценка:

  • оригиналност и творчески подход при представяне на творбата
  • целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията
  • жанрово съответствие на конкурсния текст

Преди да се включите в конкурса, запознайте се с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга „Разказ в 10 изречения“ – май 2021 г.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата на
България“ : 26 януари 2021 г.

За да участвате в конкурса, попълнете онлайн формуляра и не забравяйте да приложите към творбите кратка творческа биография.

Краен срок за участие: 11 януари 2020 г.

За контакт: info@forbgkids.org

Източник: www.forbgkids.org

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.