Национална ученическа конференция на тема „Икономика, образование и психология в условията на пандемия“, 10 февруари 2021 г.

Участниците ще имат възможност да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за отражението на пандемията от COVID-19 върху различните социални сфери – от случващото се в икономиката и предприетите мерки, през образованието, социалните отношения, психологическите аспекти на изолацията и т.н.

място на провеждане Място: онлайн, Google Meet

период на провеждане  Период на провеждане: 16 февруари 2021 г. 

Организатор: Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Относно събитието:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: “Икономика, образование и психология в условията на пандемия”.

Форумът ще се проведе под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, а основна негова цел е да предложи трибуна на бъдещето поколение висшисти –  учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната. 

Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. Желаещите да се включат като спийкъри и да представят разработката си в националната конференция трябва да подготвят доклад в обем 8-10 страници и презентация по нея, която да изнесат по време конференцията. Участието е напълно безплатно и всички участници ще получат електронни сертификати.

Профил на участниците:

  • ученици в 11 и 12 клас от всички средни училища в България

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“, като паралелно с това ще бъдат отличени трима, които ще получат стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище. За най-добре представилите се на конференцията са предвидени 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

За да участвате, последвайте следния линк: vuzf.bg/events/registration.

Пълните доклади трябва да се изпратят до 10 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2021 г.

За контакт: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg

Източник: vuzf.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.