Обучение “The Powder of Non Formal Education”, 25 февруари – 16 март 2021г.

Обучението цели подобряване на въздействието на неформалното образование, принципите и методите за създаване на възможности за младите хора да бъдат реални действащи лица в обществото.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 25 февруари – 16 март 2021г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Нидерландия

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

 • да стимулира участниците да усетят и разсъждават за силата на неформалното образование (NFE) чрез експериментиране на различни видове неформални образователни методи
 • да се ​​открие и обсъди европейската стратегия на NFE
 • да се ​​бори срещу нарастващите консумиращи подходи към младите хора в сферата на неформалното образование
 • да се ​​изследват значенията, ролите и допълненията на различните образователни подходи и методи (формални, неформални)
 • да се ​​преразгледат ежедневните практики за младежка работа
 • да се ​​разберат принципите на изграждане на програми и NFE в рамките на Erasmus + Youth in Action

Информация за провеждане на обучението:

“The Powder of Non Formal Education” е вълнуващ формат, който съчетава онлайн с офлайн учебни процеси. Онлайн моментите подпомагат пряко индивидуалните и групови процеси, като се разработва неформална образователна методология, съобразена с вашите собствени образователни интереси и базирана на вашите (професионални) идентифицирани нужди.

За да има дълбоко въздействие, трябва да се отиде по-далеч от класическото провеждане на курсове за обучение, онлайн или офлайн. Участниците се насърчават наистина да изградят свой собствен процес на обучение, подкрепен от фино настроена педагогическа програма и с конкретен офлайн материал „комплект инструменти“, който се изпраща по пощата преди това до всеки участник.

Профил на участниците:

 • преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта 
 • възраст над 18 години
 • владеене на английски език на работно ниво

Методология:

 • Изживяване: различни образователни условия, различни неформални методи на образование (ролева игра …)

 • Отразяване: върху методите и тяхното въздействие, върху силата и границите на NFE, върху изграждането на педагогически процес 

 • Прехвърляне: към собствената реалност на участниците, за да се подобрят начините за работа с младите хора

 • Споделяне: на различни възприятия, текущи ситуации и преживявания

 • Разработване: въз основа на собствени педагогически интереси и професионално идентифицирани нужди, всеки участник – като част от сформирани групи по интереси – ще разработи персонализирана методология, отговаряща на конкретната местна нужда

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълните апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2021 г.

Дата на селекция: 25 януари 2021 г.

За контакт: Mireille Unger , m.unger@nji.nl , 0031 30 2306508

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.