Онлайн Хакатон Europe @School

Чрез 24-часовия хакатон се цели развиване компетентностите и уменията на участниците за работа с различни групи в неравностойно положение.

период на провеждане Дата на провеждане: 17-18 декември 2020 г.

Организатор: JEF Europe

Хакатонът се организира като част от Europe@School: New Directions Work Plan 2020. Обхватът на този проект е насочен към развитие на качества за работа с млади хора с увреждания, роми и други малцинствени групи, както и млади мигранти и бежанци.

Цели на проекта:

  • информиране на млади хора и преподаватели за европейско гражданско образование за групи в неравностойно положение и развиване на уменията им за работа с тях;
  • създаване и адаптиране на инструменти за неформално образование, използвани в европейското гражданско образование, за работа с групите в неравностойно положение по проекта;
  • разработване на онлайн образователни инструменти като уеб семинари и подкасти за предоставяне актуална информация относно политически/регулаторни разработки и информиране на по-широката общественост за положението на групите в неравностойно положение в обществото и в образователната система като цяло.

Профил на участниците:

  • 18+ години;
  • с интерес към темата и развиване на знания за работа в образователни процеси с млади хора от целева група на проекта (млади хора с увреждания, млади роми и други малцинства, както и млади мигранти и бежанци);
  • опит с прилагането на гражданско образование или дейности по правата на човека;
  • добро владеене на английски език;
  • мотивирани за пълноценно участие в сесиите на хакатона.

Можете да кандидатствате както индивидуално, така и като екип с не повече от 4 души. Ако смятате, че имате добра идея, но нямате група, може да се комбинирате с други хора по време на хакатона.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Двете най-добри идеи ще бъдат възнаградени.

За да участвате в хакатона, попълнете апликационната форма.

Краен срок за участие: 10 декември 2020 г.

С успешните кандидати организаторът ще се свърже индивидуално.

За контакт: theo.lecarpentier@jef.eu (като посочите за тема „Europe @ School Online Hackaton“.

Източник: JEF Europe

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на хакатона. За повече информация се обърнете към посочения организатор.