Стаж – климатични промени и образование, Истанбул, Турция, февруари – август 2021г.

Стажантите ще предоставят ежедневна подкрепа на регионалния център на ПРООН в Истанбул в управлението на портфолиото по изменение на климата с акцент върху регионалната образователна програма за климата.

място на провеждане Място: Истанбул, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: февруари – август 2021г. , между три и шест месеца 

Работодател: UNDP

Изменението на климата, ключова тема за изпълнението на стратегическия план на ПРООН, се случва с безпрецедентна скорост и интензивност в региона на Източна Европа и Централна Азия, застрашавайки икономическия растеж и напредък в развитието.

„Обещанието за климата“ на ПРООН подкрепя 115 държави в световен мащаб в подобряването на техните NDC с демонстрирано нарастване на амбицията. Въз основа на обширното портфолио на ПРООН в областта на климата и устойчивото развитие, инициативата предоставя техническа и финансова подкрепа в специализиран набор от услуги за справяне с тесните места и мащаба – ключови фактори за успех.

За да постигнат тези цели, страните трябва да увеличат своите амбиции, да ускорят климатичните действия и да мобилизират обществото като цяло около своите климатични цели. ПРООН подкрепя страните да популяризират визията на страната за NDC и да осигурят приобщаващ подход за нейното подобряване. Ще бъдат положени специални усилия за овластяване на гласовете на жените, младежите и други маргинализирани и / или уязвими групи, които могат да бъдат изложени на риск да бъдат изоставени.

Изисквания към кандидатите:

 • да са записани в последна академична година за бакалавърска степен, в магистърска програма или по-висока, или да са завършили наскоро степен в областта на науките за околната среда, климатичните изследвания, зелената икономика и устойчивост, намаляването на риска от бедствия или друга съответна област
 • професионален опит в областта на околната среда, изменението на климата и / или устойчивостта ще бъде силно предимство
 • познаването на проблемите на околната среда, изменението на климата и устойчивостта би било силно предимство
 • необходимо владеене на писмен и говорим английски език (знанието на руски е предимство)
 • добри комуникативни умения и управление на времето
 • способност за работа в екип
 • културна, полова, религиозна, расова, национална и възрастова чувствителност и адаптивност

Задължения на стажанта:

 • провеждане на изследвания за събиране и анализ на най-добрите практики (в световен мащаб и в региона) в политиката, законодателството и институционалните договорености за амбициозни действия в областта на климата в рамките на Парижкото споразумение
 • съдействие за други основни изследвания, т.е. събиране, анализ и представяне на статистически данни и друга информация, събрана от различни източници
 • подкрепа на регионалния обмен по програмата за климатично образование Climate Box, ангажираща офиси на ПРООН, учители, деца и младежи и по-широка образователна общност
 • подготвяне на материали за застъпничество и осведоменост относно образованието в областта на климата
 • съдействие за планиране на проекти, изпълнение и мониторинг и оценка на програмни инициативи
 • сътрудничество в разработването на съдържание и дизайн на комуникационни продукти
 • подпомагане за изготвянето на доклади и организирането на срещи

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: От януари 2020 г. стажантите могат да получават стипендии съгласно правилата и разпоредбите на ООН. Когато стажант е финансово подкрепен от институция, правителство или трета страна, ПРООН, съгласно правилата на такава институция, правителство или трета страна, ще плати на стажанта разликата, ако има такава, между предоставената външна финансова подкрепа и приложимата стипендия на ПРООН.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 декември 2020 г.

За контакт: erecruit.helpdesk@undp.org

Източник: UNDP

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.