Стаж в Здравната секция на УНИЦЕФ, Копенхаген, Дания

Стажантът ще придобие задълбочени познания за имунизационните системи и веригите за доставки, както и за събиране и анализ на данни за рецензирани статии в списания.

място на провеждане Място: Копенхаген, Дания

период на провеждане  Период на провеждане: 26 седмици/пълен работен ден (приблизително от 1 юни до 29 ноември 2021 г.)

Работодател: УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в някои от най-трудните места в света, за да достигне до децата в най-неравностойно положение в света – за да спасят живота им, да защитават правата си, за да им помогне да реализират потенциала си. Имунизацията е една от най-успешните и рентабилни интервенции в областта на общественото здраве, спасявайки приблизително 2-3 милиона човешки живота годишно. Всяка година се раждат повече деца и имунизацията върви в крак с нарастващия им брой. Визията на УНИЦЕФ е всички деца и жени да се възползват напълно от правото си на имунизация, като приоритет се дава на най-нуждаещите се. Всички деца трябва да имат равен достъп до имунизационни услуги, независимо от социалните или икономическите обстоятелства в общностите или къде живеят.

  Стажантът ще работи в тясно сътрудничество с програмния отдел на UNICEF по веригата за достъп до имунизация. Под ръководството на ръководителя на екипа за имунизация и в тясно сътрудничество с различни звена, стажантът ще:

 • разработва/продължава да разработва рамка за вземане на решения относно намесите във веригата на доставки за подобряване на обхвата и справедливостта въз основа на съществуващите доказателства;
 • извършва анализ на показателите за ефективно управление на ваксините;
 • анализира ефектите и въздействието на COVID-19 върху имунизационната верига за доставки.
 • осигурява всякаква друга техническа и оперативна помощ, ако е подходящо и се изисква от екипа.

Основни задачи и отговорности:

 • събиране на данни;
 • анализ и тълкуване, препоръки и писане на доклади за някое от трите предложения по-горе, което може да доведе до констатациите, публикувани в списание.

Изисквания към кандидатите:

 • магистърска степен по Мениджмънт на верига доставки, Обществено здраве, Инженерство или друга свързана област;
 • добри комуникативни умения и умения за решаване на проблеми;
 • умения за самостоятелна работа и спазване на срокове;
 • отлични академични постижения;
 • добро владеене на английски език, допълнителен френски е предимство;
 • готовност за преместване в Копенхаген;
 • да няма непосредствени роднини, работещи в който и да е офис на УНИЦЕФ, и да няма роднини по линията на властта, пред които стажантът ще се отчита.

Повече информация може да намерите тук.

  Стажът е платен (1,700 щатски долара).

За да кандидатствате, влезте в сайта, натиснете “Apply now” и следвайте стъпките.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 декември 2020 г.

Организацията ще се свърже с одобрените кандидати.

За контакт: bulgaria@unicef.org

Източник: УНИЦЕФ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.