Конкурс за проекти “8 март”

Конкурсът за идейни проекти е в подкрепа на визията за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.

Организатор: Български фонд за жените

8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Важно е да припомним, че жените в България се борят за равноправие от повече от век. Благодарение на тaзи дълга традиция на борба, днес жените имат право да гласуват и да участват в управлението, да учат в университет и да работят срещу заплащане. Правата на жените не идват даром, а се отстояват всеки ден.

Осъществете Вашите най-смели идеи, с които да се отбележат правата и приноса на жените в България и по света и с които да се даде гласност на съвременните предизвикателства пред жените и момичетата.

Няма ограничения за дейностите, които могат да бъдат финансирани. Примерни такива са:

 • събития и кампании (онлайн или офлайн);
 • артивизъм, видео, фотографско или аудио съдържание, филмови прожекции/дискусии, изложби и поп-ъп инсталации;
 • шествия, флашмоби и други дейности, които са свързани тематично с 8 март и политически активизъм, както и с равнопоставеност, недискриминация и права на жените и момичетата.

Проектните идеи трябва да бъдат реализирани на 8 март (Международния ден на жените) или в рамките на месец март 2021 г.

Предимство ще имат:

 • проектни идеи, залагащи на интерсекционален подход/пресечност на социални неравенства;
 • проектни идеи, които включват или адресират нуждите на уязвими групи жени (подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация);
 • проектни идеи, които се реализират извън София.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и адекватност на предлаганите дейности;
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с темата на настоящия конкурс;
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати;
 • Добро познаване на женския дискурс;
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Всички одобрени кандидати сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 20.04.2021 г., организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат.

Условие за участие:

 • в конкурса могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза, нерегистрирани групи/колективи (чрез фискален спонсор – партньорска организация) и активисти/физически лица.

Преди да се включите в конкурса, се запознайте с пълната информация и общите условия за участие в конкурса.

Ще бъдат финансирани до 10 проекта с максимален размер на бюджета до 2 000 лева.

За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма. Можете да участвате само с едно предложение.

Краен срок за участие: 1 февруари 2021 г.

За контакт: office@bgfundforwomen.org (като заглавие на имейла пишете: Конкурс “8 март”)

Източник: БФЖ

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.