Конкурс “Млад европеец на годината”

Фондация Schwarzkopf Young Europe търси млади, отдадени хора, които чрез лична ангажираност правят Европа по-добро място. Борят се за плуралистично, отворено и солидарно европейско общество. Борят се срещу дискриминацията и чрез своята ангажираност вдъхновяват и други млади хора.

Организатор: Фондация Schwarzkopf Young Europe 

Условие за участие:

  • възраст между 18 и 26 години;
  • активност в поне в една от държавите членки на Съвета на Европа;
  • да правят Европа по-добро място чрез ангажирането им в отворено европейско общество на солидарност или за борба с несправедливостта и всички форми на дискриминация.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Наградата е 5000 евро, които могат да бъдат използвани за стаж в европейска или международна организация или за финансиране на проект, който насърчава европейската солидарност и интеграция.

За да номинирате някого за конкурса, изпратете нужната информация тук.

Краен срок за участие: 14 февруари 2021 г.

За контакт: e.spicker@schwarzkopf-stiftung.de. 

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.