Конкурс “Youth4Ocean Forum”

Споделете идеята си за повишаване на осведомеността на потребителите относно устойчиво използване на морските ресурси за икономически растеж, подобряване на поминъка и работните места, като същевременно запазва здравето на морските екосистеми.

Организатор: Европейска комисия

Вашите проекти могат да приемат много форми и да се отнасят до различни теми:

  • Опазване на океана;
  • Бизнес, технологии и синя икономика, свързани с устойчиво използване на морските ресурси за икономически растеж, подобряване на поминъка и работните места, като същевременно се запазва здравето на морските екосистеми;
  • Отговорни изследвания и иновации за решаване на морските и обществени предизвикателства;
  • Ангажираност на общността чрез работа с местните общности за решаване на местните морски и социални предизвикателства и с потенциал за социално приемане;
  • Култура и изкуства: произведение или художествено изразяване, свързани с океана – визуални изкуства (рисуване, живопис, фотография, филми, скулптура и др.), литература (художествена литература, драма, поезия) и сценични изкуства (танци, музика, театър), образование и спорт.
    … и за много сектори:

морска биология и биоразнообразие, комуникация на морските науки, морски защитени територии, морско пространствено планиране, риболов и аквакултури, морски биотехнологии, морски транспорт, добив на море, дълбоководно копаене, морско замърсяване, офшорни вятърни и океански енергии, приспособяване към климатичните промени и устойчивост, открито море и зони извън националната юрисдикция, крайбрежен туризъм, водни спортове, качество на водата и много други.

Ако вашият проект е успешен, ще бъдете акредитирани като Young Ocean Advocate и ще се радвате на нов набор от предимства и подкрепа за вашия проект.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

За да участвате в конкурса, трябва да се регистрирате и да попълните апликационната форма.

Краен срок за участие: 15 януари 2021 г.

За контакт: youth4ocean@nausicaa.fr

Източник: webgate.ec.europa.eu/

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.