Конкурс за проекти “РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА”

Страхотна възможност пред младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност чрез свой собствен проект.

Организатор: Младежки център – Добрич

Информация за конкурса

Идеите на младите хора ще бъдат финансирани по проект “Младежки център Добрич – Вашето днес” със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на конкурса е овластяване на младите хора и увеличаване на степента на участието им в местната общност. Реализираните от тях инициативи ще бъдат съобразени с основните принципи на Съвета на Европа.

Условия за участие:

 • Индивидуално или екипно – младежи на възраст от 15 до 29 години от област Добрич
 • Младежките инициативи НЕ могат да бъдат предлагани от: НПО, общински и държавни институции, образователни институции

Младежките инициативи трябва да бъдат в следните приоритетни насоки:

 • Изкуство
 • Култура
 • Наука и образование
 • Спорт
 • Здравословен начин на живот
 • Екология
 • Социална насоченост
 • Свободно време
 • Гражданска активност
 • Човешки права

Изисквания, на които трябва да отговарят младежките инициативи:

 • Инициативата да се реализира с активното участие на млади хора на доброволен принцип
 • Да има ясно определена цел и конкретни дейности за постигането й
 • Да посочва конкретен резултат
 • Дейностите по предложенията да не са финансирани от друг източник

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд: Максималният размер на финансиране на една младежка инициатива е до 2 000 лв.

За да участвате в конкурса, попълнете формуляра и го изпратете на info@ycd.bg.

Краен срок за участие: 31 януари 2021 г.

За контакт: Младежки център – Добрич, info@ycd.bg

Източник: ycd.bg

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.