Литературен конкурс „Море“

Народно читалище „Месемврия – 2015“ обявява конкурс за литературна творба на тема „Море“.

Организатор: Читалище „Месемврия – 2015“

Информация за конкурса

От участниците се очаква да разгърнат въображението си в избраната от тях форма и похват, като се придържат към темата, но се чувстват напълно свободни в нейната интерпретация.

Условия за участие:

  • Форматът (разказ, есе, импресия, поезия, хумористичен текст или друга форма) и интерпретацията на темата са напълно свободни.
  • Няма ограничения за дължина на текстовете.
  • Няма възрастово ограничение.
  • Един автор може да участва само с едно произведение.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: Наградният фонд е 100 лв. и ще се присъди на един, двама или трима участници под формата на ваучери за книги. Награденият текст/текстове ще бъдат публикувани на страницата на читалището във Фейсбук.

За да участвате в конкурса, изпратете готовите творби на mesemvria2015@abv.bg, прикачени като Microsoft Word документ с тема на имейла „За конкурса“.

Краен срок за участие: 15 февруари 2021 г.

Победителят ще бъде обявен на 1 март 2021 г.

За контакт: +359 87 866 0119, mesemvria2015@abv.bg

Източник: facebook.com

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.