Младежки обмен “Europe and Diversity” в Ангулем, Франция, 22 – 30 март 2021г.

Обменът е творческо, аналитично и критично учебно преживяване, което ще даде нов живот на старите концепции, фокусирайки се върху културното многообразие – богатството на европейските общества.

Място: Ангулем, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 30 март 2021г.

Изпращаща организация: Сдружение “Walk Together”

Посрещаща организация: Асоциация “MARAGUIRI”

Цели на проекта:

Обменът има за цел да обедини младежки специалисти, както и млади хора с по-малко възможности за повишаване на тяхната осведоменост за разнообразието и да ги обучи, за да вземат това измерение под внимание в работата им с много различни млади хора или в ежедневието им. Това обучение е възможност за участниците да се учат един от друг и поставя както професионалистите, така и младите хора в основата на проект за по-широко виждане на реалностите, препятствията и възможните решения. Участниците ще научат и как да предадат наученото по време на обучението на млади хора, с които работят или дори на свои връстници.

Профил на участниците:

  • млади професионалисти
  • добро ниво на френски и английски език

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 40 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 20 януари 2021 г.

За контакт: ngo.walktogether@gmail.com

Източник: facebook.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.