Онлайн национална студентска и докторантска конференция „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове”, 22 април 2021 г.

Студентите и докторантите ще дискутират по най-значимите и сериозни трудности пред съвременните икономики и ще имат възможност да предложат своите решения за справяне с икономическите предизвикателства.

място на провеждане Място: онлайн, платформата Google Meet

период на провеждане  Дата на провеждане: 22 април, 2021 г.

Организатор: ВУЗФ

Относно събитието:

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за преодоляване на трудностите, пред които е изправена българската икономика, и по този начин да се предвидят възможните рискове за осигуряване на устойчиво развитие на държавата за периода 2021-2023 г.

Профил на участниците:

  • студенти и докторанти, независимо от степента и формата им на обучение, в български и чуждестранни университети;
  • участниците ще трябва да разработят и изпратят доклади в обем от 8-10 страници, които да представят по време на събитието.

Тримата участници, които се представят най-добре на конференцията и предложат най-задълбочените и иновативни гледни точки, ще спечелят стипендии за обучение в магистърските програми на ВУЗФ.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ, а всички участници ще получат електронни сертификати.

Повече информация и крайни срокове можете да намерите тук.

Участието във форума е безплатно, но със задължителна регистрация.

 За да се включите в конференцията, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за регистриране за участие с доклад: 1 март 2021 г.

За контакт: 02 40 15 807, 0888 443 096, marketing@vuzf.bg

Източник: ВУЗФ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.