Обучение “Humour is Serious Business” във Фелден ам Вьортер Зее, Австрия, 22 – 29 март 2021г.

Темата на обучението е използването на хумор и ирония в младежката работа , с акцент върху най-полезните методологии за включване на младите хора, върху интеркултурността и върху осъзнаването как, къде и кога хуморът може да се превърне в съюзник на младежкия работник.

място на провеждане Място: Фелден ам Вьортер Зее, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 29 март 2021г.

Изпращаща организация: Smokinya Foundation

Посрещаща организация: Europahaus Klagenfurt

Цели на проекта:

 • повишаване на квалификацията на практикуващите младежка работа с използването на хумор като ефективно средство за ангажиране на младите хора и младежките работни общности
 • подобряване на познанията за различните видове хумор, така че да се разбере как, къде, кога и защо може да се прилага
 • повишаване на информираността за това как хуморът може да се използва като проактивна и преднамерена методология в младежката работа, а не просто като естествена последица и отговор на конкретни ситуации
 • обмисляне на културните различия в хумора и по-добро разбиране как те могат да се използват за подпомагане и информиране в младежката работа
 • осигуряване на пространство и време на практикуващите да размишляват върху използването на собственото им чувство за хумор и как може да бъде променено, за да подкрепя тяхната работа
 • предизвикване на участниците да излязат от своята „зона на комфорт“
 • разработване на местни програми, базирани на хумор, за тестване на методологии и техники 
 • развитие на редица съвместни действия между партньорските организации

Профил на участниците:

 • над 18 години
 • достатъчно ниво на владеене на английски език за автономна комуникация и активно участие в дейности
 • да са на разположение за участие в обучението през цялото времетраене

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 февруари 2021 г.

За контакт: info@smokinya.com

 Източник: smokinya.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.