Обучение “Intercultural Mediation as a Tool for Integration and Social Inclusion of Young (Vulnerable) People”, февруари, 2021 г.

Чрез това онлайн обучение се цели да бъдат усвоени методи за активна намеса в социалния диалог и насърчаване на  положителното взаимодействие. Участниците ще бъдат обучени как да бъдат добри посредници и относно силата на междукултурната медиация, културата и конфликта.

Място: онлайн (Zoom)

период на провеждане  Период на провеждане: 17-19 февруари ИЛИ 24 – 26 февруари, 2021 г.

Организатор: Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Цели на мобилността:

  • подобряване на капацитета на участниците за обучение, за да подпомогнат приобщаването на местната и мигрантска младеж;
  • развиване на умения и знания, за да могат участниците да се превърнат в млади медиатори, които да достигат до младите хора в риск от маргинализация и радикализация;
  • участниците да се научат да използват междукултурната медиация като инструмент за интеграция и социално включване чрез активно намесване в социалния диалог и чрез насърчаване на положително взаимодействие, основано на активно и ефективно изслушване.

Теми на учебния курс:

  • Модул 1: Как да бъдем добри посредници: неформално образование и разликата между формалното и неформалното образование. Ролята на младежкия работник в социалната интеграция и приобщаване. Качества и компетенции, които медиаторът трябва да притежава през 21 век, за да подкрепя и насърчава успешно приобщаването и социалната интеграция.
  • Модул 2: Силата на междукултурната медиация: значението на междукултурната медиация и нейното значение за предотвратяване на маргинализация и радикализация на младите хора. Ролевата игра като инструмент за включване.
  • Модул 3: Култура и конфликт: значението на междукултурността и на културния шок. Развиване на междукултурна чувствителност в шест стъпки. Повишаване на междукултурните компетенции. Пречки пред междукултурната комуникация. Използване на положителни междукултурни подходи чрез познаване на основните чувствителни области и ценности и чрез намаляване на въздействието на негативни стереотипи.

Обучението ще бъде проведено чрез поредица от практически семинари, където ще бъдат проведени групови дискусии, практически задачи и ролеви игри.

Профил на участниците:

  • младежи, учители, преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани страни, младежки работници – мигранти;
  • възраст над 18 години;
  • владеене на английски език на работно ниво.

Работният език на семинара ще бъде английски.

След успешно завършване на онлайн курса за обучение ще получите Сертификат за завършване и Отворена значка, която разпознава и потвърждава вашите умения като младежки медиатор.

Повече информация може да намерите тук.

Няма разходи.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате тук и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2021 г.

Дата на селекция: 9 февруари, 2021 г.

За контакт: Димитра Зерваки, имейл – dimitra.zervaki@jkpev.de, тел. +49 351 810 47 66

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.