Онлайн дискусия “Междукултурни различия”, 26 януари 2021 г.

Терминът “глобално село” става все по-релевантен в нашeто ежедневие. Често се сблъскваме с различни култури – на работа, в университета или училище, в свободното си време, а с нарастващия интерес към онлайн общуването и в социалните мрежи.

място на провеждане Място: онлайн – Google Meet

период на провеждане  Дата на провеждане: 26 януари от 16:00 ч.

Организатор: Младежки център Добрич

Профил на участниците:

  • възраст между 15 и 29 години;
  • интерес към опознаването на различни култури.

В онлайн дискусията ще се обсъдят:

  • лични истории на “културен шок”;
  • толерантност и приемане на различията;
  • влиянието на междукултурния диалог;
  • изследванията на Хеерт Хофстеде.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 януари 2021 г.

За контакт: info@ycd.bg

Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.