Онлайн обучение “21st-century skills and recognition with Open Badges”, 1 – 17 февруари 2021 г.

място на провеждане Място: онлайн – Zoom и Canvas.net

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 17 февруари 2021 г., общо около 30 обучителни часа. Зуум сесиите ще се състоят на 1, 3, 5, 9, 10, 17 февруари 2021 г., 11 ч.

Изпращаща организация: Nectarus

Цели на обучението:

 • да даде знания и спомогне за разбирането за начина, по който технологията на цифровите отворени значки (Open badges) работи;
 • да се споделят най-добрите практики за използване на отворени значки за признаване на младежкия труд и неформалното обучение в Европа;
 • да се развият умения за проектиране на уникални системи за разпознаване, базирани на отворени значки;
 • да се разшири разбирането как да изградим мрежи за признаване и одобрение чрез включване на други заинтересовани страни от младежката сфера и работодатели.

Профил на участниците:

 • Младежки работници, Обучители, Младежки лидери, Младежки ръководители на проекти, Преподаватели, интересуващи се от дигитална грамотност за младите хора
 • С интерес към програми за цифрова грамотност
 • Хора, които са включени в разработването и изпълнението на програми за цифрова грамотност за млади хора
 • Желаещи да експериментират и да изпробват технологията на отворените цифрови значки и учебните плейлисти

Онлайн активности:

 • Споделяне на програми за цифрова грамотност за млади хора
 • Проучване на технологията зад стандарта за отворени значки
 • Изграждане на системи за разпознаване, основани на значки
 • Създаване на онлайн дейности и обучителни плейлисти на платформата www.citiesoflearning.eu
 • Обсъждане на предизвикателства и решения за постигане на по-голямо признание на уменията на 21-ви век.
 • Планиране на по-нататъшни стъпки за ръководената практика при прилагането на системата за признаване

Такса за участие: няма

За да участвате, попълнете регистрационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 януари 2021 г.

За контакт: Sandra van De Kraak, svdkraak@gmail.com

 Източник: Salto Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените контакти.